Uw financiële toekomst niet aan het lot overlaten


Wat zijn uw toekomstdromen? Eerder stoppen met werken, een wereldreis maken, kinderen, een huis kopen? Het zijn allemaal mooie zaken, maar ze kosten veel geld. Heeft u er al over nagedacht wat u nu moet regelen om deze dromen straks te kunnen realiseren?


Met een goed financieel plan zet u een belangrijke stap in het waarmaken van uw dromen. Een dergelijk plan is nooit statisch, want de wereld verandert continu. In wetgeving, recht, belasting, maar ook in uw privé situatie. Daarom moet een financieel plan goed worden onderhouden.


Financiële planning

Financiële planning is een bijzondere vorm van financieel advies. Vanuit verschillende invalshoeken wordt uw huidige en toekomstige financiële situatie bestudeerd en wordt een advies gegeven over drie fasen:


Opbouw van vermogen (inkomensplanning)

Het beheren van vermogen (vermogensplanning)

Het overdragen van vermogen (estate planning)

De grote kracht van een goed financieel plan is om alle zaken die invloed hebben op uw inkomen en vermogen met elkaar te combineren. U krijgt een duidelijk beeld over fiscale voordelen die u nu onbenut laat, onnodige risico’s die u misschien neemt, of kansen die u laat liggen.


Wilt u een heldere financiële toekomst waarin uw dromen uit komen? Neem dan contact op met Oranjeland voor het maken van een persoonlijk financieel plan. Dan is uw financiële toekomst niet afhankelijk van het lot, maar van uw eigen keuzes.