Financiële rust bij ontslag


Als u wordt geconfronteerd met een dreigend ontslag, ontstaat er vaak een periode van grote onzekerheid. Want wat gebeurt er in zo’n situatie met uw inkomen? Kunt u nog wel in uw woning blijven wonen? En hoe zit het met uw pensioen? Stuk voor stuk vragen die op zo’n moment actueel zijn.


Wanneer u wordt ontslagen, verandert er veel in uw leven. U moet zich melden bij het UWV en natuurlijk zo snel mogelijk een andere baan zoeken. Ook uw inkomen verandert, wat ingrijpende gevolgen kan hebben voor uw financiële situatie.


Bij een dreigend ontslag is het daarom verstandig direct contact met ons op te nemen. Wij kunnen inzichtelijk maken van de financiële gevolgen van het ontslag zijn en u begeleiden bij het vinden van juridische bijstand.


Ontslagvergoeding vs. transitiebudget

Bij ontslag wordt vaak een ontslagvergoeding of ‘gouden handdruk’ uitgekeerd door de werkgever. De regering heeft echter het voornemen om deze te vervangen door het zogenaamde transitiebudget. De nieuwe regels voor de ontslagvergoeding worden waarschijnlijk in 2015 van kracht.


Als de plannen doorgaan, komen alle werknemers die langer dan twee jaar in dienst zijn geweest voor zo’n transitiebudget in aanmerking. De hoogte ervan is eenderde maandsalaris per dienstjaar en een half maandsalaris per jaar dat een werknemer langer dan tien jaar in dienst is geweest. Het geld moet worden gebruikt voor scholing of arbeidsbemiddeling.


Geen stamrecht meer

Verder is het sinds 1 januari 2014 het niet meer mogelijk om een stamrecht bv op te richten of de ontslagvergoeding onder te brengen in een stamrecht verzekering of stamrecht banksparen.


Dreigt u te worden ontslagen? Neem dan direct contact op met Oranjeland voor een afspraak. Ons kantoor geeft u tips en begeleidt u vakkundig bij de afwikkeling van uw ontslag.